Standradní tance (zkráceně STT) se vyznačují uzavřeným párovým držením. Největší vývoj zaznamenaly během 30. let 20. století, kdy začaly vznikat základní popisy figur a technik jak je známe dodnes. Samozřejmě i tyto tance prochází vývojem a od svého vzniku se některé věci výrazně změnili. V současnosti tyto tance snoubí obdiv ke kráse, citovým prožitím hudby, dravosti a pohybu. Většina je založena na švihovém pohybu.

Mezi soutěžní standardní tance patří waltz, tango, valčík, slowfox a quickstep.

Původ: Klasické standardní tance jsou Waltz, slowfox i quickstep a pochází z Anglie. Valčík, neboli vídeňský valčík pochází z Rakouska a netřeba představovat. Výjimku ve standardních tancích představuje tango, které jako jediné nepochází z Evropy ale Argentiny.